Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  

Generalforsamling

 

                   

                    SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND

                                                    afholder

                            ORDINÆR GENERALFORSAMLING
                    
        TIRSDAG DEN 22. JANUAR 2019 KL. 19.00 
                                            PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE                            

                                                                    Dagsorden:

                        1.   Valg af dirigent
                    2.   Formandens beretning for det forløbne år
                    3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
                    4.   Behandling af indkomne forslag
                          4a.   Bestyrelsens anbefaling om medlemskab af ’DS’
                                      i henhold til vedhæftet mail ’SSØ info 15/2018’.
                          4b.   Øvrige indkomne forslag, skal være bestyrelsen 
                                     
 i hænde senest den 1. Januar 2019
                    5.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år
                    6.   Valg til Bestyrelsen
                                  Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer
                             
                                  Henrik Atting                             Modtager  genvalg
                                  
Karin E. Andersen                     Modtager  genvalg                    
                                  Viviann Øriis Jørgensen            Modtager  genvalg
                    7.   Valg af Bestyrelsessuppleant 

                                  Lene Nilausen                            Modtager  genvalg
                    8.   Valg af Revisor / bilagskonsulent    
                                  Harry Skou                          Modtager ikke genvalg 
                    
9.   Valg af Revisorsuppleant / bilagskonsulentsuppleant    
                                  Henning Mathiesen                     Modtager genvalg

                  10.   Eventuelt

                                                                                                                       Bestyrelsen.
                                               
 ………………………......                                  

                                        Efter generalforsamlingen:

                                       Foredrag med Sara Clausen:
         
"Minder fra krigens tid" - (om en families flugt til Sverige). 

13.12.2018   

                 
 

                 
                                                                                           18.12.2018    /   ha