61 46 95 21

  

Generalforsamling

 

 

                              SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND

                                                          afholder

                                ORDINÆR GENERALFORSAMLING

                      (Iflg. Corona lempelser i forsamlingsforbuddet)    

                          TIRSDAG DEN 1.JUNI 2021 KL. 19.00

                                   PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE

 

                                                 Dagsorden:

                    1.   Valg af dirigent.

                    2.   Formandens beretning for det forløbne år.

                    3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

                    4.   Behandling af indkomne forslag, som skal være.                                                                                                                                

                          formanden i hænde senest den 17. Maj 2021.

                    5.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

                    6.   Valg til Bestyrelsen:

                               Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer

                                    Henrik Atting                     Modtager ikke genvalg

                                    Karin E. Andersen                     Modtager genvalg
                                    Viviann Øriis Jørgensen    Modtager ikke genvalg
                    7.   Valg af 1. Bestyrelsessuppleant

                                        Lene Nilausen                Modtager ikke genvalg

                          Valg af 2. Bestyrelsessuppleant

                                        Kaj Kragh                              Modtager genvalg

                    8.   Valg af Revisor / bilagskontrollant

                                        Henning Mathiesen               Modtager genvalg

                    9.   Valg af Revisorsuppleant / bilagskontrollantsuppleant

                                        Poul Dahm Andersen            Modtager genvalg

                   10.  Eventuelt.

                                                                                            Bestyrelsen.

 

                                      Efter generalforsamlingen:
                                     Foredrag med Jette Melgaard.   

                               - Om en vaskeægte Herfølgeoriginal - 
                
Historien om Niels Nielsen – også kendt som krybskytternes konge.
Niels Nielsen (1848–1905) var en person som satte sig udenfor det almindelige samfunds rammer.
Han klarede sig ved hjælp af pudsige opfindelser, mærkelige blade og mange andre aktiviteter
– deraf navnene krybskytternes konge, Universalgeniet fra Ankerstræde og Mekanikus, og
betegnelserne: Opfinder, bogtrykker, foredragsholder og redaktør.

                                                                                        

                                                                                                                    5.5.2021