Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  

Generalforsamling

 

                   

                    SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND

                                                    afholder

                            ORDINÆR GENERALFORSAMLING
                    
        TIRSDAG DEN 21. JANUAR 2020 KL. 19.00 
                                            PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE                            

                                                                    Dagsorden:

                        1.   Valg af dirigent
                    2.   Formandens beretning for det forløbne år
                    3.   Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
                    4.   Behandling af indkomne forslag, som skal være
                          formanden 
i hænde senest den 1. Januar 2020.
                    5.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år
                    6.   Valg til Bestyrelsen
                                  Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer
                             
                                  Erna Jørgensen                          Modtager  genvalg
                                  
Jonna Elgh Nielsen                   Modtager  genvalg                    
                    7.   Valg af Bestyrelsessuppleant 

                                  Lene Nilausen                           Modtager  genvalg
                    8.   Valg af  Bilagskonsulent    
                                  Henning Mathiesen                   Modtager  genvalg 
                    
9.   Valg af  Bilagskonsulentsuppleant    
                                  Ubesat eft. dødsfald                                     Nyvalg

                  10.   Eventuelt

                                                                                                                       Bestyrelsen.
                                               
 ………………………......                                  

                                       Efter generalforsamlingen:

                          Foredrag af kørelæren fra Klippinge, den nu tidl.
                                   
Kgl. chauffør Søren Sørensen, vil fortælle om sit
                                              spændende arbejde for kongehuset. 

19.12.2019  

                 
 

                 
                                                                                          21.12.2019     /     ha