Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  

Generalforsamling

 

                             SLÆGTSHISTORISK SELSKAB FOR ØSTSJÆLLAND
                                                           afholder
                                     ORDINÆR GENERALFORSAMLING
                                TIRSDAG DEN 22. JANUAR 2019 KL. 19.00
                                        PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE

                                                     
                                                       Dagsorden:

                   1.    Valg af dirigent.
                   2.    Formandens beretning for det forløbne år
                   3.    Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
                   4.    Behandlig af undkomne forslag
                          4a.    Forslag vedrørende medlemskab af   

 

 

                                                                                     13.7.2018    /    ha