61 46 95 21

  

Foreningen

Foreningen blev stiftet 20. Marts 1991 af 28 ildsjæle, efter et vellykket FOF aftenskolekursus, og har hjemsted i Køge Kommune.
 
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats -  oplysende foredrag, ekskursioner og lignende - at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metoder. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. (Selskabets § 2).

Dette opfyldes ved at der i sæsonen fra september til maj afholdes: 4-6 foredragsaftener, 1-2 medlemsmøder, 1-2 dag/aften udflugter, 1 forårsudflugt, dertil har vi skolelokale, hvor der afholdes læsetræning i gotisk håndskrift, -  support til 'Legacy' programmet og hjælp til løsning af slægtsrelaterede problemer.

 

                                                                                     Foreningens  CVR nr.: 29562504. 
    

        Betaling af medlemskontingent (kr. 195,-):  Via netbank (Danske Bank) 1551 - 4865187793  eller med  MobilePay:  Nr. 87282.

                                                 HUSK at påføre Navn, og Medlemsnummer.  og ved betaling til arrangementer påføres desuden antal.   
            (Bemærk!  Beløbsstørrelsen for betaling af kontingent og arrangementer fx. sommerturen, tilstræbes at være forskellige, således at beløbet er identificerbar).

 

Hjemmesiden.

Hjemmesiden er oprettet for at holde medlemmerne ajour med hvad der sker i foreningen, da vores medlemsblad "Stamtræet" efter godt 24 år, desværre måtte give op. Ligeledes er det en informationskilde til andre med den fælles hobby, slægtsforskning, og som måske søger samvær. "Stamtræets" 'nye' tilværelse i den digitale verden, passer fint med vores jubilæumsår 2016.