Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  

Foreningen

Foreningen blev stiftet 20. Marts 1991 af 28 ildsjæle, efter et vellykket FOF aftenskolekursus, og har hjemsted i Køge Kommune.
 
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats -  oplysende foredrag, ekskursioner og lignende - at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning og metoder. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. (Selskabets § 2).

Dette opfyldes ved at der i sæsonen fra september til maj afholdes: 4-6 foredragsaftener, 1-2 medlemsmøder, 1-2 dag/aften udflugter, 1 forårsudflugt, dertil har vi skolelokale, hvor der afholdes læsetræning i gotisk håndskrift og ydes hjælp til løsning af problemer.

 

                  Foreningens  CVR nr.: 29562504.                 Bank forbindelse:     Danske Bank, konto: 1551 - 4865187793    

                        (Ved betaling af medlemskontingent  HUSK at påføre Navn, og  Medlemsnummer.      og ved betaling til arrangementer påføres desuden  Antal .)

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er oprettet for at holde medlemmerne ajour med hvad der sker i foreningen, da vores medlemsblad "Stamtræet" efter godt 24 år, desværre måtte give op. Ligeledes er det en informationskilde til andre med den fælles hobby, slægtsforskning, og som måske søger samvær. "Stamtræets" nye tilværelse i den digitale verden, passer fint med vores jubilæumsår 2016.