Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  

Foredrag

Foredrag

Foredragsholder: 
Leif Lørring
Dato: 
Tirsdag, 8. september 2020 - 19:00

 

 

" Lensafløsning "

Vedtagelsen af Lensafløsningsloven i oktober 1919 indebar de største forandringer 
i det danske landbrugslandskab siden landboreformerne i slutningen af 1700-tallet.

Konsekvenserne af lensafløsningsloven og tilhørende lovgivninger bl.a. om udstyk-
ningen af præstegårdsjorde var, at der i Danmark oprettedes mange tusinde nye
landbrug.

I vores område er fx de mange landbrug i Stubberup, Lammestrup, Spanager, Rødby-
lund samt landbrugene mellem Vollerslev og Juellund eller husmandsstederne syd for
Lidemark resultater af dette lovgivningskompleks.

Lensafløsningsloven i 1919 kom i en periode med meget store spændinger og foran-
dringer i hele Europa. I Danmark blev den det endelige opgør med resterne af det
feudale Danmark.

Leif Lørring vil fortælle om lovgivningen, dens historiske forudsætninger og lokale
resultater, men også om det spændingsfyldte politiske spil op til lovgivningen bl.a. i
lyset af 1. Verdenskrig, den russiske revolution og andre markante forandringer i
vores omverden.

 

Gæstebillet kr. 80,-   (Modregnes hvis medlemskab tegnes samme aften).