61 46 95 21

  

Beretning 2020

                                                                                                                                   1. juni 2021.

Bestyrelsens Beretning for året 2020 ved formanden.

 

Året startede med Generalforsamling i januar som normalt og med 24 medlemmer til stede. Bagefter  var der et foredrag af, tidligere kørelærer på Stevns Søren Sørensen. Han havde i en længere periode været chauffør for Kongehuset og havde haft mange spændende opgaver med kørsel for de kongelige.
11. feb. var der foredrag af Lis Sølvmose om ’Brokøb Fattiggård’. 5. mar. havde vi medlemsmødet med titlen ’Ordet er frit’. Her er det stedet hvor medlemmerne fx kan fortælle lidt om deres slægts historie.
Men så var det, der skete noget i Danmark.
Statsminister Mette Frederiksen meddelte 11. marts, at Danmark lukkede ned p.g.a. Corona pandemien og det medførte, at ord som afstand, mundbind og afspritning tog over i Danmark og p.g.a. forsamlings-restriktioner måtte vi indskrænke vores planlagte aktiviteter.
Det påvirkede foredraget 7. apr. Først måtte vi aflyse det programsatte ”Havarerede fly”, da vi mistede kontakten til foredragsholderen Søren C. Flensted. I stedet havde vi nået at få Leif Lørring til at fortælle om ”Lensafløsningen”. Men ak og ve, dette måtte p.g.a. de nye Corona-restriktioner aflyses, og blev derefter flyttet til 8. sep. Da Ellemarkskolen lukkede ned medio marts, måtte vi også der aflyse vores aktiviteter tirsdag og onsdag resten af sæsonen. Sommerturen ”Stevns Rundt” med guide 27.maj, måtte lide den tort også at blive aflyst. En evt. udsættelse til efteråret blev skrinlagt, da Corona situationen på det tidspunkt ikke gav betryggende betingelser for os, ligesom en evt. ”Kør selv” tur. Ellemarkskolens åbning efter sommerferien gav en behersket opstart af ’Gotisk’.  23. sep. (var vi 2), men vi blev efter tilmelding de 5 vi max måtte være de følgende gange. ’Legacy’ blev desværre udskudt. Vi fik afholdt foredragene 6. okt. ”Venslev-røverne” med Søren Møgelvang Nielsen og 3. nov. satte Poul Duedahl  ”Danmarkshistorien på vrangen”.
Til gengæld blev vores julemøde 1. dec. et tilløbs stykke med over 20 medlemmer. Vi var i den lidt heldige situation, at på det tidspunkt var vi ikke begrænset af forsamlingsforbuddet på max 10, da vi er en kulturel forening.  Vi skulle hygge os ved 2 mands borde og måtte desværre ikke synge som vi plejer. Birte Andersen havde tilbudt at lave juledekorationer som virkelig pyntede på bordene. Det eftertragtede julebrød fra Hennings hånd fik vi denne gang konverteret til dejlige boller som gjorde det nemmere at fordele i disse tider. Konkurrencerne med flotte præmier udeblev heller ikke. Birte scorede et flot bifald efter hendes oplæsning af julehistorien. Flere medlemmer har været meget tilfredse med at vi endelig måtte samles her op mod jul, og fejre det sammenhold som mange havde set frem til.
En stor tak for hjælpen ved arrangementet og Hennings gode juleboller, og til de øvrige medlemmer af bestyrelsen trods Corona påvirkningen.

 

 

                                                                                                  P. b. v.   Henrik Atting

 

 

/    ha   20.2.2022