61 46 95 21

  

Beretning 2019

Bestyrelsens Beretning for 2019 ved formanden.
 

Vi indledte 2019 med en generalforsamling som altid, som efterfølgende blev fulgt op af et foredrag af Sara Clausen: "Minder fra krigens tid" - (om en families flugt til Sverige).  I løbet af året havde vi  4 gode foredrag mere, så som:  -  ’DNA’ ,   -  ’Slægtsforskning i 1900 tallet,   -  ’Danmark set fra luften’,   -  ’Ukendte arvinger’. Til disse var der ca. 96 tilhørere i alt, heraf var de 14 gæster. Igen i år ser vi en noget vigende interesse for at komme til disse spændende foredrag.  Der er nu ellers rigelig plads til flere.
På medlemsmøderne ”Ordet er frit ”, er lidt af ideen at høre om medlemmernes oplevelser når de søger efter oplysninger i slægten. Af og til kan der jo dukke sjove og pudsige ting op, som for andre kan være meget inspirerende.

Medlemstallet er desværre kommet ned på 76, for et år siden var vi 90. Vi vil meget gerne være flere, men det er nu ikke så let at få nye medlemmer mere. De yngre bruger mest at gå på nettet, men de får jo ikke alt den ’gode’ viden på den måde, så måske ændre det sig.

Sommerturen startede ved Korsør ikke langt fra Storebæltsbroens landfæste. Det var lidt fugtigt og blæsende udenfor ved ”Isbåds-museet”, og noget køligt indenfor. Derfor kom vi ret hurtigt til næste mål ”Korsør By- og Overfartsmuseum”. Her var der samlet rigtig mange effekter fra den lange periode, hvor færgerne herskede på Storebælt. Det fik vi både set og hørt meget om, og der var jo lidt overskudstid fra første stop, så vi blev underholdt med en del interessante anekdoter.
Vi var 21 tilmeldte, men p.g.a. sygdom blev vi kun 19 medlemmer på turen.

Derfra kørte vi lidt sultne til restaurant ”Sommerlyst”, hvor vi angreb en lækker buffet. Herfra
fortsatte vi til ”Dansk Forsorgshistorisk Museum”, det tidl. Andersvænge, i Slagelse. Det var en af Åndssvageforsorgens store institutioner. Her fik vi hørt historien om stedet, mens vi nød kaffen og den medbragte kage. Derefter var der rundvisning i lokaliteterne for at se lidt nærmere på stedet. Derefter var vi nok lidt matte da bussen kørte os tilbage til Ølby.

”Foreningernes Dag” på Køge torv, var i år 25. maj. Det solrige vejr tiltrak en masse mennesker på torvet. Men der var ikke ret meget ’ryk in’ i vores pavillon. Vores placering, modsat sidste år, var ret langt fra scenen med musikken, netop dér hvor ’folk’ var. Det var en lidt skuffende dag for os.

Kør-selv-turen var henlagt til Danske Slægtsforskeres Bibliotek i Albertslund. Her fik vi en lille rundvisning af næstformanden for D.S. Per Andersen. Det var en interessant oplevelse at se hvad de foretog sig med alle de bøger og hvordan de havde indrettet sig på forholdsvis lidt plads.

Interessen for Gotisk og Legacy holdes i hævd. Der er kommet et par stykker mere på holdene.   SlægtsForsknings-Værkstedet har været lige ved at lukke, men i nov. tiltrak det flere  p.g.a. emnet ’lægdsruller’ som var stærkt ønsket og som Erna og Jonna gerne kom og hjalp til med. Tak for det.

Privatlivspolitik for ’Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland’ (SSØ):
Er endelig kommet på hjemmesiden www.stamtrae1.dk under ’Foreningen’ i November 2019.

Danske Slægtsforskere. (DS) Partnerskabsaftalen med DS blev underskrevet 11 feb. 2019.
Den giver foreningen et tilskud til aktiviteter, det skal vi lige have undersøgt nogle ting ved.  

Det var en rigtig hyggelig juleafslutning med 28 medlemmer samlet om det store festlig pyntede
julebord. Dejlig stemning med julesange og hyggeligt samvær med konkurrencer og fine præmier – kaffe med æbleskiver og Hennings eftertragtede julekage.
En stor tak for hjælpen ved arrangementet og Hennings dejlige julekage
Ligeledes også en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i 2019.   

 

                                                                    Pbv. Henrik Atting.

 

 

  /       ha           10. 2. 2020.