61 46 95 21

  

Beretning 2018

Bestyrelsens beretning for 2018 ved formanden .  

Ved generalforsamlingen i januar var 19 medlemmer mødt frem.
Efter G/F holdt Ester Grølsted et foredrag om Folkedragten til hverdag og fest, og i løbet af 2018 kom 4 foredrag mere:  -  De hvide busser, -  En dansk familie i tsar-Rusland, Sibirien og Letland 1899-1935, -  Ondskabens Øjne, -  Neuengamme - koncentrationslejren 1938-1945.

Vi har faktisk et underskud af medlemmer til vores foredragsaftener. 
Af tilhørere til efterårets 3 foredrag var der 81 ialt, 56 medlemmer og  25 gæster. Lidt ærgerligt at mange snød sig selv til det fremragende foredrag om ’Ondskabens Øjne’ med Poul Duedahl, der var faktisk kun 5 medlemmer udover bestyrelsens 6, plus 5 gæster, 16 i alt.

På medlemsmødet i februar så vi nærmere på hjemmesiden og de personlige ’Log In’ muligheder, og i marts blev der holdt en lille Mediestream orientering på pc’er på Herfølge bibliotek.
6. marts bød vi på en lidt anderledes slægtshistorisk aften. Viviann havde fået en aftale i stand  med et musisk ikon, så det blev til musikalsk aften  -  ”En stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm”,  som sang gamle danske sange og viser for os og gæster.

2018 var året hvor Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland kom på ’Facebook’, og hvor kasseren fik oprettet ’MobilePay’, begge dele til stor glæde for medlemmerne og gæster ved vores foredrag. 
Der har været 10 udmeldelser og et dødsfald, mens 9 har meldt sig ind i løbet af året, så vi ved udgangen af 2018 er 90 medlemmer.   

Sommerturen i 2018 var i ”Bussernes Tegn” kan man vist godt sige. Først ’vores’ Bus fra Ølby til ”Danmarks Busmuseum” i Skælskør, hvor vi fik fortalt om stedet mens morgenkaffen blev nydt, efterfulgt af omvisning på værksteder og synet af rigtig mange busser, lige fra klargøring af udtjente ’hønsehuse’ til flotte ’nye’ ældre køreklare modeller heraf nogle med  nr.plader. Dernæst var der rundture i 2 af disse flotte eksemplarer i Skælskør og omegn, bl.a. i ”Pariserbussen” fra 1934 med åben bagperron. En lækker middag ventede os på Postgården og da den var nydt, satte ’vores’ bus retningen til Julemærkehjemmet. Her fik vi dens historie og blev rundvist af eleverne og sluttede af med kaffebord og kage. Herefter satte de ’oplevelsesrige’ buspassagerer sig atter i stolen, for at lade sig fragte til dagens sidste stop, Ølby station.

’Foreningernes Dag’ var i år flyttet ud på Torvet i Køge. Vi havde fået en god placering, lidt fri af højttalernes retning, og vi fik snakket med en masse gode mennesker i det herlige sommervejr.
I august repræsenterede Erna og Jonna igen SSØ ved ”Kludeegens” sommermarked i Roholte. 

Kør-selv-turen 29. august, var et besøg i ”Trafiktårn Øst” ved Dybbelsbro S-togs St. i København. Her ’bor’ ’Banedanmark’ og ’Vejdirektoratet’, der 24/7 får tog- og motorvejstrafikken til at glide.

I september udgav vi en ny folder i A5 format, med alle aktiviteter for efteråret 2018 samlet lige ved hånden. Den er blevet godt modtaget og er en fremragende quick-guide for os og ikke mindst vores gæster. Den vil udkomme både for- og efterår, en glimrende idé fra Viviann.  

Gotisk tilslutning har i snit 7-8 deltagere, mens pc programmet Legacy er status quo med 3, her er der rigelig plads til flere.
SlægtsForsknings-Værkstedet er sat i søen for at give medlemmer der måske er ’gået i stå’ med et eller andet i deres forskning. Det er lagt på en tirsdag eftermiddag, da flere har tilkendegivet at de helst ikke er ude sent, eller er forhindret onsdag aften. Vi er 2 som venter på jer, mens vi forsker.

Formandsklubben: Formanden fik en mail i juni 2017 fra formanden for ’Sydkystens Slægtsforsker-forening i Greve’. De var interesseret i om vi ville være med i ”Formandsklubben for de mindre slægtsforeninger” der ikke var med i de 2 store foreninger, DIS og SSF, for at få inspiration med hjem til deres respektive foreninger. Formanden var positiv og en invitation kom til et møde  4. nov. 2017. Siden har der været flere møder bl.a. om situationen efter sammenlægningen af DIS / SSF til DS – (’Danske Slægtsforskere’).
DS. havde sendt SSØ ’et godt tilbud om en partnerskabsaftale’, og den har bestyrelsen efter de omtalte møder anbefalet og fremlagt til godkendelse ved Generalforsamlingen 22.1.2019.  

Julemødet fik samlet 25 deltagere, og som noget nyt i år sad ved sammensatte borde som gav en  mere hyggelig sammenkomst, når alle faktisk kunne se hinanden. Quizzerne i år var lidt mere ’spiselige’, og de fine præmier blev også i år afsat.  Stor tak for hjælpen ved bordene og til Henning for dejlig julekage. 
Ligeledes også en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt samarbejde i 2018.
Persondataforordning: Den er en ret besværlig sag, som vi skal have og den er undervejs.

Pbv.   Henrik Atting

 

/  ha    11.4.2019