61 46 95 21

  

Beretning 2017

Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden.
 

Ved generalforsamlingen 17. januar var 27 medlemmer mødt op. Det var datoen hvor forslaget til ens medlemskontingentet på kr. 195,- blev vedtaget. Det var som forventet ikke alle der var tilfredse med dette. Nogle meldte sig ud på den pæne måde, andre undlod at betale og blev dermed meldt ud. Det foregik uheldigvis samtidig med, at vores nyvalgte kasserer tiltrådte, og som indledningsvis skulle igennem papirmøllen med godkendelser i banken og hos myndigheder. Det medførte at indbetalings-fristen af kontingentet blev forsinket, og som igen førte til at betaling af kontingent og sommerturen kom for tæt på hinanden. Et par medlemmers kontingent kom først på plads, da de så fordelen ved deltagelsen som medlem på sommerturen. Resultatet blev 15 udmeldelser og i løbet af 2017 sagde vi velkommen til 7 nye medlemmer, så på årets sidste dag var vi 91 medlemmer.  (99 medlemmer 31.12.2016).
Vi har 69 mail adresser der dækker over 86 medlemmer, heraf er én den heldige vinder af et års med- lemskab, som var 1. præmien i vores konkurrence ved Foreningernes Dag. Dertil skal lægges 4 uden  mail adresse.

Efter generalforsamlingen fortalte Rikke Nielsen om Livet ombord på Kongeskibet Dannebrog. Derudover havde vi følgende 4 foredrag:  -  Solskin for det sorte muld,  -  Mindernes Dæmoner, - Kilder til ejendomshistorie  og  Dansk-Vestindien fra kolonisering i 1672 til salget i 1917. 

2 medlemsmøder, hvor september mødet var mest markant. Det var om sommerturens tilslutning der blev debatteret. På den baggrund fremlagde bestyrelsen så allerede på dette tidspunkt, og for første gang i SSØ’s historie, hvad der var af oplevelser i skuffen med anslået pris til den næste sommertur.

Sommerturen til Holbæk og Egholm museum led den tort at mangle deltagere, den primære årsag var desværre nok at datoen måtte flyttes, og dermed ramte nogle medlemmers planlægning til anden side. De 18 deltagere startede med foredrag ved Bygmesterskolen, derefter gik vi en kort tur gennem kvarteret - og så på de smukke huse - til Bakkekammen 45, hvor vi fik en omvisning i det velbevarede hus fra 1929. Det var tegnet/opført af en af Bedre Byggeskiks arkitekter Marius Pedersen (død 1965). Huset stod som da hans hustru Emma døde i 2009. Derefter var der en dejlig middag på ’Sidesporet’ tæt ved havnen, inden bussen kørte til Egholm Museum, hvor vi af Ole Falck fik  ’ - en kanon oplevelse ! ’. Kaffen og vores medbragte brød blev nydt ved siden af et Draken kampfly inden vi skulle hjemad til Ølby.

Foreningernes Dag i Rådhus-gården/arkaden fik langt fra det forventede besøgstal. Den lørdag var godt fyldt op på torvet, da ’Idrættens Dag’ havde valgt samme dag. Det betød endnu mere aktivitet og fokus på torvet, hvorved færre besøgene kom i Rådhusgården. Her betød opstillingen i gården, at færre kom ud i ’hjørnerne’ hvor vi havde pavillon, endda med 3 præmier i en lille quiz for at tiltrække besøgende i dagens anledning, men trængsel hos os var der nu ikke. (1. pr. var omtalt tidligere, 3. præmie var 1 foredragsbillet, som vinderen drog fordel af og efterfølgende meldte sig ind sammen med sin hustru).

I september var der ’Kør-selv-tur’ til et ’Mediestream’ kursus på Det Kgl. Bibliotek, hvor vi fik indsigt i adgangen til de mange søgemetoder i de ca. 32 millioner avissider i samlingen.
Ved vores oktober foredrag tilbød Jørgen Mikkelsen rundvisning på Rigsarkivet efter det var meddelt at Rigsarkivets brug af lokaliteterne er ved at rinde ud, fordi Folketinget har behov for mere plads. På endnu en ’Kør-selv-tur’ fik 26 medlemmer så i november en oplevelse før ’lukketid’.
    
Gotisk holdet har et ret stabilt fremmøde på 7-9 medlemmer, og Legacy holdet har fast 3-4, så der er god plads til flere, en stor tak til Bente og Knud for jeres vedholdende engagement. Slægtsforsknings-Værkstedet trænger i den grad til større fremmøde, så Viviann og Henrik fixede lidt på hjemmesiden mens vi ventede.
Julemødet havde stort fremmøde, dejligt at se så mange til julehygge. Quizzerne var måske for skrappe, vi lover bod og bedring. Stor tak til julehjælperne og til Henning for at være bager af det gode julebrød.

Arbejdet med at designe medlemmernes adgangs koder til hjemmesidens ’lukkede område’ var i foråret en større udfordring for Viviann. Med stort gå på mod, gik hun i gang og har brugt meget tid på at få alle ’med’ som brugere. Hver og en skulle jo testes inden pågældende fik sit ”Log In”, og en personlig guide.
Der har herefter været mulighed for at skrive til hjemmesiden (nævnt i SSØ info 5/2017), og flere medlemmer har da også været på. Men da nogle måske viger tilbage for at prøve, vil medlemsmødet i februar 2018 være ideelt til at give eksempler på dette.
  
Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde vi har haft i 2017. Ligeledes en tak til alle dem der har bidraget med en hjælpende hånd når det har været nødvendigt.

                                                                                                                             Pbv.  Henrik Atting.

 

/   ha   4.2.2018.