61 46 95 21

  

Beretning 2015

Bestyrelsens beretning for 2015 ved formanden.

 

Ved årets slutning er medlemstallet desværre gået tilbage med 2 til 105 medlemmer, en afgang på 8 og en tilgang på 6. Der er 77 e-mailadresser som repræsenterer 99 medl. (+ byarkivet) og 6 medlemmer informeres med alm. brevpost.

Året blev indledt med generalforsamlingen 20. januar, hvor 22 medlemmer var mødt frem. Efter generalforsamlingen fortalte Annie Christensen om den russiske Guvernør og om livet i det tidligere russiske Alaska. I årets løb har vi haft følgende foredrag:  -  Militærets arkiver, Hedeboegnens 3 gårde, Strandjagt, og Udlagte barnefædre og skilte forfædre, hvor der udover mange medlemmer også var kommet 27 gæster for at høre på. Der var også 2 medlemsmøder hvor emner var: ” Hvordan holder vi orden i vores slægtsforskning ? ” og ” Hvad har du fundet af slægtsnyt i løbet af sommeren ?, og fortæl gerne om det ”.

Sommerturen i maj gik til Helsingør med 33 deltagere, hvor vi lagde ud med en rundvisning i det gamle Karmeliterkloster / Sct. Mariæ kirke. Derefter gik vi måske 50 m over til Naverhulen, hvor vi fik en orientering om de berejste håndværkere efterfulgt af en omgang skipperlabskovs. En lidt længere gåtur fulgte, for at se M / S  Museet for Søfart, hvor en rundvisning ventede nede i den gamle tørdok. Vi sluttede af i caféen med kaffe og kage inden turen gik hjemad med mange nye oplevelser.

SSØ deltog atter i ”Kulturelt Samråds” årlige arrangement ” Foreningernes Dag ”. Erna, Viviann, Margit, Connie og Henrik var med. Det var i år flyttet til Rådhusgården og Rådhusarkaden, da museumshaven som ellers i flere år har været hjemsted for arrangementet, ikke havde plads. En museums udstilling har en tilknyttet legeplads, der fylder godt i haven flere år frem.      Rådhusarkaden var i øvrigt ikke det ideelle sted for vores forening, der var lidt rigelig høj styrke fra de højttalere, som formidlede musikken fra Rådhusgården. Også det årlige træf ” Kludeegens sommermarked i Roholte ” havde besøg af SSØ, hvor Jonna og Viviann deltog. En stor tak til alle pigerne for at I stillede op.

” Kør selv turen ” sidst i august måned blev i Køge. På KØS i Nørregade fik vi en guidet omvisning i Bjørn Nørgaards skitser til Dronningens gobeliner, som blev fulgt op med et besøg i caféen.

’Slægtsforskningsværkstedet’ tirsdag eftermiddag, var tiltænkt medlemmer som havde behov for lidt hjælp til problemer i slægtsforskningen, og der er rigelig plads til flere. Pc programmet ’Legacy’, som Knud har meget stor viden om, har også ledige pladser på onsdags aftener i de lige uger, omvendt er Gotisk læsning på de ulige onsdags aftener, med Bente som      holdleder, godt besøgt. En stor tak til både Knud og Bente. ’Slægtsbogsskrivning’, som nærmest trækker de glemte minder ud af jernecellerne på andet år, var pænt besøgt i starten af året, men efterhånden har vi måske fået så gode input, og er kommet lidt frem i nutiden, som vi måske husker lidt bedre.

Vores julemøde gik godt med flere julesange, kaffe og æbleskiver plus Henning Mathiesen uundværlige julebrød. Måske lidt svære quizzer, men med fine præmier, lidt hygge og et par gode julehistorier, den aften gik bare alt for hurtigt. Også her vil jeg takke for julebrød til Henning og historien fra Jørgen.

Vores ’Stamtræ’ som måtte gå ind i 2014, har fået en ny tilværelse på nettet. I starten var der  nogle udfordringer som gav lidt problemer her og der, men over lang tid kom det op og køre. Det har givet lidt udfordringer til formanden, som derfor godt kunne bruge lidt hjælp, en med lidt mere kendskab som ’web master’, til at tage helt –  eller delvis over.

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde vi har haft igennem 2015.

 Også en tak til alle dem der har bidraget med en hjælpende hånd når det har været nødvendigt.   

 

Pbv   Henrik Atting.                                                                                                                                                                                                                                  / ha 20.1. 2016.