61 46 95 21

  


Velkommen til Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland - forkortet version er 'SSØ´


Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland

Efter Generalforsamlingen 8. marts 2022 blev der på et møde 22.3.2022 sat navn på de 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand: Henrik Atting  -   Kasserer:  Karin Andersen  -  Bestyrelsesmedlem: Henning Mathiesen

Programsat foredrag 5.4.2022.  " Aner i krig " med foredragsholder Per  Andersen.

 

Gotisk kursus onsdage kl. 19:00 i Ulige uger indtil videre i 2022.  

Legacy kursus holder midlertidig pause (onsdag i Lige uger) indtil videre i 2022. 

Slægtsforskningsværksted
Dette er en lidt anden form for "videncenter", et sted hvor foreningens medlemmer hjælper hinanden...
Aktiviteter
I vores aktivitskalender vil der altid fremkomme de kommende arrangementer/møder. Følg med og...
Medlemskab
Deltag i foredragsaftener, medlemsmøder, udflugter, forårsudflugt og gotisk...

Har du interesse for din slægt / slægtsforskning kan vi anbefale medlemsskab af vores slægtsforskningsforening SSØ.

Du kan få hjælp og vejledning til opbygning af slægtstræ / stamtræ og hvordan du søger data om familiemedlemmer

i kirkebøger, på arkiver eller på nettet og udveksler data med andre slægtsforskere.