Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  


Velkommen til Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland - forkortet version er 'SSØ´


Februar 2020 - Husk -

               Foredrag på tirsdag 11. feb. 2020 kl. 19, i Musikcaféen på Teaterbygningen i Køge.

  "Brokøb Fattiggård"       m. foredragsholder:   Lis Sølvmose.
  
Lis Sølvmose's mormor og morfar var i en årrække bestyrerpar på Fattiggården. Her voksede deres 4 døtre op.
-  Sådan kom Fattiggårdens historie og Lis Sølvmose's familiehistorie til at vokse sammen i en længere periode. 
-  I foredraget kommer hun ind på Fattiggårdens historie, dagliglivet for såvel beboere som de ansatte,
det omgivende samfund og ikke mindst Fattiggårdens mange andre funktioner i lokalsamfundet.

Gæstebillet kr. 80,-  ( Modregnes hvis medlemskab tegnes samme aften ).

  ---   ---   ---  

-   Gotisk holdet, onsdag 12.februar 2020 kl. 19  (Ellemarkskolen, lokale 6)

-   Lagacy holdet, onsdag 5. febrar 2020 kl. 19  (Ellemarkskolen, lokale 6)
-   Legacy holder ferie 19. februar 2020, Skolen er lukket. 

-   Slægtsforsknings-værkstedet (sidste tirsdag/mdr.) 25. februar 2020 kl. 16-19  (Ellemarkskolen, lokale 6) 
    ( vi ser for tiden lidt på lægdsruller ) 

-    Gotisk holdet, onsdag 26. februar 2020 kl. 19  (Ellemarkskolen, lokale 6)

Medlemmer:  Venligst log in: Tryk "STUDIEKREDS", for at læse mere.

                                                                                                             30.1.2020     /        ha

Slægtsforskningsværksted
Dette er en lidt anden form for "videncenter", et sted hvor foreningens medlemmer hjælper hinanden...
Aktiviteter
I vores aktivitskalender vil der altid fremkomme de kommende arrangementer/møder. Følg med og...
Medlemskab
Deltag i foredragsaftener, medlemsmøder, udflugter, forårsudflugt og gotisk...

Har du interesse for din slægt / slægtsforskning kan vi anbefale medlemsskab af vores slægtsforskningsforening SSØ.

Du kan få hjælp og vejledning til opbygning af slægtstræ / stamtræ og hvordan du søger data om familiemedlemmer

i kirkebøger, på arkiver eller på nettet og udveksler data med andre slægtsforskere.