Facebook
linkedinlink
61 46 95 21

  


Velkommen til Slægtshistorisk Selskab for Østsjælland - forkortet version er 'SSØ´


Foredrag ! " Lensafløsningen " med Leif Lørring !

                                                                     Foredraget med Leif Lørring, tirsdag 7. apr. 2020 kl. 19, på Teaterbygningen i Køge er aflyst. 

                                                                                                              Er flyttet til 8. sep. samme tid./sted. 

                                                    

Vedtagelsen af Lensafløsningsloven i oktober 1919 indebar de største forandringer i det danske landbrugslandskab siden landboreformerne i slutningen af 1700-tallet.
Konsekvenserne af lensafløsningsloven og tilhørende lovgivninger bl.a. om udstykningen af præstegårdsjorde var, at der i Danmark oprettedes mange tusinde nye landbrug.
I vores område er fx de mange landbrug i Stubberup, Lammestrup, Spanager, Rødbylund samt landbrugene mellem Vollerslev og Juellund eller husmandsstederne syd for
Lidemark resultater af dette lovgivningskompleks. -  Lensafløsningsloven i 1919 kom i en periode med meget store spændinger og forandringer i hele Europa. I Danmark blev
den det endelige opgør med resterne af det feudale Danmark.

 

Gæstebillet kr. 80,-  ( Modregnes hvis medlemskab tegnes samme aften ).

                                                  ---   ---   ---  

Bemærk   Vores resterende arrangementer på Ellemarkskolen marts-april er aflyst.
                                                 P.g.a. Corona virus !

 

 

                                                                                                19.3.2020     /        ha

Slægtsforskningsværksted
Dette er en lidt anden form for "videncenter", et sted hvor foreningens medlemmer hjælper hinanden...
Aktiviteter
I vores aktivitskalender vil der altid fremkomme de kommende arrangementer/møder. Følg med og...
Medlemskab
Deltag i foredragsaftener, medlemsmøder, udflugter, forårsudflugt og gotisk...

Har du interesse for din slægt / slægtsforskning kan vi anbefale medlemsskab af vores slægtsforskningsforening SSØ.

Du kan få hjælp og vejledning til opbygning af slægtstræ / stamtræ og hvordan du søger data om familiemedlemmer

i kirkebøger, på arkiver eller på nettet og udveksler data med andre slægtsforskere.